Hidraulic Power Unit

  • Može se prilagoditi i može se upariti sa složenim hidrauličnim sistemom za napajanje za vrata prtljažnika

    Može se prilagoditi i može se upariti sa složenim hidrauličnim sistemom za napajanje za vrata prtljažnika

    Pogonska jedinica za vrata prtljažnika je pogonska jedinica koja se koristi za kontrolu vrata prtljažnika kamiona sa sandukom.Koristi dvopoložajni trosmjerni elektromagnetni ventil i elektromagnetski nepovratni ventil za realizaciju radnji kao što su podizanje, zatvaranje, spuštanje i otvaranje vrata prtljažnika za kompletiranje tereta.Radovi na utovaru i istovaru.Brzina spuštanja može se podesiti preko prigušnog ventila.S obzirom da je pogonska jedinica prtljažnika automobila dizajnirana sama, ima karakteristike praktične montaže i održavanja, te jednostavnog rada, pa je pogodna za horizontalnu ugradnju.